Apologetika konferencia

Szeretettel meghívunk a Pünkösdi Teológiai Főiskola

Sokszínű apologetika

című tudományos konferenciájára.

Időpont

2020. november 12. 10:00 - 15:00

Helyszín

A konferencia regisztrációköteles online esemény.

Online részvétel: a konferenciát megelőzően megküldött Meet konferencia kóddal lehetséges az interakítivitást lehetővé tevő bekapcsolódás.

Előadók és témáik

dr. Bernáth László (az ELKH BTK Filozófiai Intézet Tudományos munkatársa)

Előadása címe: Az apologetika két felfogása

Előadásomban az apologetika két felfogását szeretném egymással szembe állítani. Az egyik szerint az apologetika a sakkjátszmához hasonlít. E felfogás alapján az apologéta feladata az, hogy kivédhetetlen mesterérveket megalkotva sakk-mattot adjon a vele szemben álló félnek, és bizonyítsa a kereszténység igazságát. A másik felfogás szerint – amelynek helyessége mellett szeretnék érvelni – az apologétának elsősorban arra kell törekednie, hogy szabatos, hiteles és racionális vallomást tudjon tenni arról, hogy miért tart ki továbbra is vallása mellett és miért nem képes elfogadni ellenfele nézeteit. E vallomás olykor az érvelés formáját fogja felvenni – de nem feltétlenül.

2. Nagy Gergely (református teológus, a KRE doktorandusza, a Kálvinista Apologetika alapítója)

Előadása címe: Az analitikus filozófia és a csodák lehetségessége - David Hume kritikájának és Richard Swinburne védekezésének analízise

Az előadásban David Hume, 18. századi szkeptikus filozófus csodákkal szembeni ellenérvét vetem össze Richard Swinburne analitikus filozófiai védekezésével és csodák melletti érvével. Hume szerint a csodák a természeti törvények megsértése; és mivel ezeket a természeti törvényeket a változtathatatlan tapasztalataink alapozták meg, ezért a csodák megtörténte lehetetlenség. Úgy tűnhet Swinburne részben egyetért Hume-al, mivel úgy véli, a természeti törvények és az ezekhez kapcsolódó állandó tapasztalataink önmagukban sokkal erősebbek, mint a csodák melletti beszámolók, éppen ezért bizonyos háttérismereteink fogják meghatározni a csodák valószínűségét. Az előadásomban megvizsgálom azt, hogy Swinburne szerint milyen módszerrel határozhatjuk meg a csodák lehetségességét, és megfelelő-e ez a védekezés ahhoz, hogy a Hume-i ellenérvet meggyengítse.

3. dr. habil. Kodácsy Tamás (református lelkész és programozó matematikus; a KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa)

Előadása címe: Hit és tudomány: az algebrai és transzcendens világ kapcsolata és egysége

A hit és tudomány kapcsolata Ian Barbour szerint lehet konfliktusos, független vagy együttműködő, amelyek különböző tudományos témában (csillagászat, kvantumfizika, evolúció, genetika, ökológia) jelenhetnek meg. Az, hogy mi konfliktus és mi együttműködés sokszor szubjektív hozzáálláson alapul, így ennek a modellnek is vannak korlátai. Ebben az előadásban egy sajátos matematikai gondolat mentén mutatjuk be a két terület viszonyát és a racionálison túli apologetika terét. Mi a közös a π-ben és a példázatokban?

4. Sitku Tibor (adjunktus PTF, a KRE abszolvált doktorandusza)

Előadása címe: Perbeszéd vagy párbeszéd: a kereszténység viszonyulási módjai az iszlámhoz

Az előadás röviden áttekinti a muszlim-keresztény találkozás történelmi előzményeit és meghatározó sajátosságait, majd a jelenre koncentrálva kifejti milyen lehetőségeink vannak önmagunk identifikálására az iszlámmal történő érintkezés tekintetében. A három alapvető opció (passzivitás, ellenállás, párbeszéd) közül utóbbira koncentrálva megnézzük milyen ismérvei lehetnek egy gyümölcsöző interakciónak keresztény szemszögből - különösen is a fokozatosan erősödő európai iszlám tekintetében.

Program

10:00 Köszöntés, bevezetés

10:10 dr. Bernáth László előadása (Az apologetika két felfogása)

10:50 Nagy Gergely előadása (Az analitikus filozófia és a csodák lehetségessége - David Hume kritikájának és Richard Swinburne védekezésének analízise)

11:30 dr. Kodácsy Tamás előadása (Hit és tudomány: az algebrai és transzcendens világ kapcsolata és egysége)

12:10 Ebédszünet

13:00 Sitku Tibor előadása (Perbeszéd vagy párbeszéd: a kereszténység viszonyulási módjai az iszlámhoz)

13:40 Kerekasztal-beszélgetés

14:30 Befejezés

Az előadások 30 percesek, mindegyik után 10 perc disputa következik vagy közönség kérdései.