A Pünkösdi Teológiai Főiskola (PTF), Budapest és a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar, Kolozsvár

I. Pasztorálpszichológiai Hallgatói Konferencia


Időpont

2021. március 30. 09:00 - 16:00

Helyszín

A konferencia regisztrációköteles online esemény.

Online részvétel: a konferenciát megelőzően megküldött Meet konferencia kóddal lehetséges az interakítivitást lehetővé tevő bekapcsolódás.

Előadók és témáik

09:00 Köszöntő, a házigazda részéről. A konferencia megnyitása Paul Gracza rektor, PTF, Budapest

09:10 Köszöntő Dr. Lukács Olga dékán, BBTE, Kolozsvár

09:20 Konferencia előszó: Dr. Hézser Gábor és Dr. Krasznay Mónika

09:40 Appel Ildikó, PTF, A pasztorális lelkigondozás és a rogersi segítő kapcsolat jellemzőinek összehasonlítása

10:00 Miklós-Kovács Zsuzsa, BBTE, A kötelék, amely összekapcsol bennünket - Generációk összecsiszolódása a szolgálatban

10:20 Balog-Sárdy Márta, PTF, A gyász és a veszteség feltérképezése és feldolgozása; a keresztény lelkigondozás szolgálata a gyászban

10:40 Bartha-Pál Aba, BBTE, Népmese szerepe a gyermek halálfogalmának megismerésében és gyászfeldolgozásának folyamatában

11:00 SZÜNET


11:20 Rátkay János, PTF, A borderline személyiségzavar okai, pszichés háttere és lelkigondozási lehetőségei

11:40 Veress Regina Júlia, BBTE, A serdülők, az énkép és a pozitív fejlődés lehetősége

12:00 Csizmadia Zoltán, PTF, Pasztorálpszichológiai megfontolások az úrvacsora ünneplésének megújításával kapcsolatosan egy pünkösdi-karizmatikus gyülekezetben

12:20 Orbán Mike Imola, BBTE, Összhang-ahol a pedagógus személyisége és az élménypedagógia módszerek új utakat tárnak fel a vallásoktatás területén


12:40 EBÉDSZÜNET


13:20 Előadók hosszabb bemutatkozása: az előadók elmondják hogyan készültek, miért ezt a témát választották, mi a céljuk, az elhívásuk. stb….)

Moderálja: Dr. Hézser Gábor, Dr. Riesz Mária, Dr. Krasznay Mónika

14:40 Fórum beszélgetés: Kérdések – Válaszok - Felvetések

A hallgatóság részéről az előadások kapcsán feltett kérdések megválaszolása. Az előadók egymás előadására való reflexiói interaktív módon a az előadott témákban. Közben cseten is lehet gyűjteni a kérdéseket,

Moderálja: Dr. Riesz Mária

15:40 Zárszó: Ungvári Csaba, rektorhelyettes, PTF


15:50 VÉGE


A konferencia szervezője a Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest együttműködésben a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar, Kolozsvár


Konferencia platform: Meet

A konferencia ingyenes, de regisztrációköteles esemény.

Regisztráció határideje: március 25.