Keresztények a hatalom árnyékában

Konferencia a MTA Magyar Tudomány Ünnepe konferencia sorozat keretében

2022. november 17. - 10:00
Előadók

Pecsuk Ottó (Dr., PhD) Teológus, református lelkész, egyetemi docens.

Életpályája: 1998-ban GTU – University of California, Berkeley keretében folytatott MA tanulmányokat. MA-fokozatát 2001-ben szerezte meg református teológusként. 2004 és 2005 folyamán doktori kutatóévét Edinburgh-ben töltötte (New College, University of Edinburgh). Doktori tanulmányai befejeztével 2007-ben védte meg disszertációját újszövetségi teológiából. Disszertációjának címe: Pál és a rómaiak. A Római levél kortörténeti olvasata.

Beosztott lelkészként dolgozott a Budapesti Református Skót Missziónál, majd a Magyar Bibliatársulat főtitkára volt. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának[1] Bibliai teológiai és Vallástörténeti Tanszékén adjunktus, majd docens.(Forrás: WIKIPÉDIA)

Csepregi András (Dr. PhD) Evangélikus teológus-lelkész.

1987-ben végzett az Evangélikus Teológiai Akadémián. PhD fokozatát 2002-ben szerezte Nagy-Britanniában, a Durhami Egyetemen. Gyülekezeti lelkész volt Györkönyben és Kelenföldön, tanított az Evangélikus Hittudományi Egyetem Nyíregyházi Hittanárképző Tagozatán.2006 és 2010 között az Oktatási és Kulturális Minisztériumban az Egyházi Kapcsolatok Titkárságát vezette. 2010 óta a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium iskolalelkésze. 2016 őszétől a Wesley János Lelkészképző Főiskola egyetemi docense. Teológiai kutatásainak fő területei az erőszak és az aktív erőszakmentes ellenállás teológiai reflexiója, krisztológiai és szótériológiai összefüggései, Bibó István, Dietrich Bonhoeffer, Walter Wink.

Kránitz Mihály (PhD, Dr.) – Áldozópap, egyetemi tanár.

1977: a Szentendrei Ferences Gimnáziumban érettségizett. 1977 és 1978 nyarán elvégezte a bp-i Kántorképző tanfolyamot. – 1982: esztergomi főegyhmegyés kispap, 1,5 évig. 1993–97: a KPI prefektusa, 1995: PPKE Hittud. Karának docense, 1996: az Alapvető Hittan tanszék vezetője. 1998–2003: a Levelező Tagozat igazgatója. 2000: habilitált, 2003: egyetemi tanár. 2003–06: a PPKE helyettes rektora. – 1996: a Teológia folyóirat szerkesztőségi titkára, 2007: főszerkesztő 1998–2001: Széchenyi professzori ösztöndíjas. – A MKPKar Ökumenikus Teol. Biz., az Esztergom-bpi Főegyházmegye Műemléki és Műv. Biz-a, az oxfordi Nemzetk. Patrisztikus Kiadványok Társ-a, a M. Patrisztikai Társaság és az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa tagja.